bladlogomettekst2 

We hebben erg veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze website. Toch kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is.
De informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de makers aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze site of de inhoud ervan.
De gebruikte pseudoniemen zijn enkel als zodanig bedoeld.

Het is raadzaam om altijd advies in te winnen bij een deskundige en meerdere bronnen te raadplegen voordat u een belangrijke beslissing neemt!

Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.