Skip to main content

Algemene voorwaarden

We hebben erg veel aandacht besteed aan het samenstellen van deze website. Toch kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is.
De informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de makers aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze site of de inhoud ervan.
De gebruikte pseudoniemen zijn enkel als zodanig bedoeld.

Het is raadzaam om altijd advies in te winnen bij een deskundige en meerdere bronnen te raadplegen voordat u een belangrijke beslissing neemt!

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

Vraag advies aan jouw arts indien je twijfelt over je gezondheid voordat je aan een les begint.
Informeer je docent indien je een blessure of ander gezondheidsprobleem het.
Luister naar de docent en volg de instructies goed op.
Let goed op jezelf tijdens de les en houd je fysieke grenzen in de gaten
Doe geen oefeningen die pijn doen ( je kan steeds even gewoon languit genieten )
Stel vragen indien je de oefeningen niet begrijpt.

Aansprakelijkheid

  • Goedbezig is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
  • De deelnemer zal Goedbezig vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  • Goedbezig is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, in en om de locatie waar de lessen gegeven worden

Privacy

Persoonlijke gegevens van de deelnemer worden opgenomen in het bestand van Goedbezig en verwerkt om de deelnemer te informeren over wijzigingen en eventueel nieuwe activiteiten. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.